Pojęcie kredytodawcy i kredytobiorcy.

Umowa kredytowa zawsze zawierana jest pomiędzy dwiema osobami. Z jednej strony mamy kredytodawcę, który jak sama nazwa wskazuje udziela kredytu, zaś z drugiej strony jest osoba, która ten kredyt przyjmuje i zwana jest kredytobiorcą. Kredytodawca jest to osoba fizyczna, jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej lub osoba prawna, która udziela kredytu kredytobiorcom. W Polsce kredytodawcą może być między innymi przedsiębiorca, który udziela kredytu w ramach działalności jaką wykonuje. Inną osobą, która może nam udzielać kredytu jest bank. To on udziela większości kredytów jakie są obecnie dostępne na rynku finansowym.

Bank jako kredytodawca może ocenić jaka jest sytuacja finansowa osoby, która się o ten kredyt stara i zadecydować, czy jest ona osobą godną zaufania, której można udzielić kredytu i która będzie ten kredyt w stanie spłacać. Bank ma również prawo do tego, aby kontrolować kredytobiorcę, czy spłaca on regularnie raty na jakie się zgodził w umowie kredytowej.

Kim jest kredytobiorca.

Kredytobiorcą nazywamy osobę fizyczną, prawną, albo jednostkę, która nie posiada osobowości prawnej, która otrzymajże określoną sumę kredytu od kredytodawcy. Kredytobiorca w Polsce wiąże się ściśle z kredytami bankowymi. Osoba, która zaciąga kredyt konsumencki nie jest już nazywana kredytobiorcą, zaś konsumentem. Kredytobiorca ma swoje prawa, ale też i obowiązki. Może korzystać z pożyczonych pieniędzy, ale w takich warunkach jakie zostały zawarte w umowie. Jest zobowiązany do spłacania kredytu wraz z odsetkami jakie naliczane są od całej pożyczonej kwoty. W umowie określone są bardzo dokładnie terminy w jakich należy spłacać poszczególne raty kredytu. Kredytobiorca musi również zapłacić prowizję od kredytu jak też musi wyrazić zgodę na to, aby bank mógł sprawdzić jaka jest sytuacja finansowa danego klienta i czy w ogóle będzie on w stanie ten kredyt regularnie spłacać. Tak naprawdę kredytobiorca i kredytodawca są osobami, które ściśle są ze sobą powiązane. Jeden bez drugiego nie jest w stanie w ogóle istnieć. Jeśli nie będzie kredytodawcy nie będzie można brać kredytów, a jeśli nie będzie kredytobiorcy nie będzie kogoś kto te kredyty będzie brał. Jest to widoczna gołym okiem zależność jaka występuje pomiędzy dwiema różnymi osobami.