Oszczędzanie

Ludzie dzielą się na tych co oszczędzają i na tych co wszystko co zarobią wydadzą. To z domu rodzinnego wynosimy wiele przyzwyczajeń, miedzy innymi te dotyczące jak obchodzić się na co dzień z pieniędzmi. Są osoby, które już od najmłodszych lat zbierają swoje oszczędności do skarbonki. Ale również są osoby, które każdy posiadany w nadmiarze pieniądz wydadzą na przyjemności. Osoby odkładające swoje nadwyżki zarobków myślą perspektywicznie, natomiast osoby nie posiadające żadnych oszczędności myślą tylko o chwili bieżącej. Ja traktujemy życie jest to temat dla filozofów. Czy warto jest posiadać oszczędności czy nie każdy musi rozważyć we własnym zakresie.

Jakie formy mogą mieć nasze oszczędności?

Nasze oszczędności mogą być gromadzone na różne sposoby. Pierwszym znanym każdemu od dziecka sposobem jest gromadzenie pieniędzy w skarbonce, lub w przysłowiowej skarpetce. Niekiedy mówi się też, że ktoś gromadzi pieniądze w słoikach i tylko zmienia w nich gumki. Jest to oczywiście żartobliwe powiedzenie. Kolejna formą gromadzenia oszczędności są wszelkiego typu lokaty bankowe. Lokaty bankowe możemy podzielić ze względu na długość ich trwania: na lokaty krótkoterminowe i na lokaty długoterminowe. Lokaty bankowe są z oprocentowaniem stałym, oprocentowaniem zmiennym. Odsetki do lokat bankowych mogą być dopisywane do kapitału, albo wypłacane wraz z okresem kapitalizacji odsetek na rachunek osobisty osoby posiadającej lokatę bankową. Lokaty bankowe możemy zakładać w walucie polskiej, jak również w wielu walutach zagranicznych. w niektórych bankach można spotkać jeszcze lokaty typu skarbonka z nieograniczona możliwością dokonywania małych wpłat i małym kapitałem potrzebnym do założenia tego typu lokaty. Inne formy gromadzenia naszych oszczędności to: fundusze inwestycyjne, w przypadku funduszy inwestycyjnych należy jednak dysponować odpowiednią kwotą bazową. Jeszcze innym sposobem na oszczędzanie jest Indywidualne Konto Emerytalne. Konto takie pozwala gromadzić oszczędności z myślą o przyszłej emeryturze. Indywidualne Konto Emerytalne zakłada się z myślą o długoterminowym oszczędzaniu. Kolejna forma gromadzenia oszczędności jest zakup obligacji skarbowych na rynku wtórnym lub na rynku pierwotnym.

Podstawowe pytanie które zadają sobie osoby chcące gromadzić oszczędności to: jak zacząć oszczędzać? Oszczędzanie można zacząć w każdym momencie swojego życia, nigdy nie jest za późno na to by zacząć oszczędzać. Pierwsze kroki osoby chcącej oszczędzać powinny być skierowane do domowego archiwum z zapiskami domowych wydatków i zarobków. Na podstawie informacji o tym ile wydajemy i ile zarabiamy możemy ustalić pewną kwotę którą prawdopodobnie bylibyśmy w stanie zaoszczędzić w skali miesiąca. Idealna sytuacją jest ta kiedy to w naszym domowym budżecie jesteśmy w stanie wydzielić jakąś stała kwotę przeznaczoną na oszczędności. W sytuacji kiedy nasze zarobki są nierównomierne trudniej będzie co miesiąc wydzielić jedną taką samą kwotę. Nie stanowi to jednak przeszkody do tego by odkładać kolejne sumy do gromadzonych oszczędności. Nawet jeśli sumy te miałyby być niewielkie. Osoby, które mają problemy z oszczędzaniem na pierwszy raz mogą założyć sobie lokaty z tak zwanym utrudnionym dostępem. Tego typu lokaty będą wiązały się z konsekwencjami finansowymi jakie poniesiemy w wyniku wcześniejszej wypłaty środków pieniężnych z założonej lokaty. Dobrą formą na naukę oszczędzania jest rozpoczęcie zbierania oszczędności pod konkretne potrzeby, może to być atrakcyjny wyjazd zagraniczny, lub remont mieszkania.