Opłacalność kredytu gotówkowego

Rynek kredytowy jest w Polsce mocno rozwinięty. W branży pojawiają się banki detaliczne, głównie z kapitałem zagranicznym, a także parabanki zorientowane na udzielanie pożyczek krótkoterminowych z dość wysokimi stopami zwrotu. Na czym jednak polega opłacalność kredytu gotówkowego dla przeciętnego gospodarstwa domowego i czy faktycznie warto mieć do czynienia z takim narzędziem udoskonalania budżetu domowego?

Na czym polega opłacalność kredytu gotówkowego?

Przede wszystkim kredyty (pożyczki) gotówkowe to najbardziej rozprzestrzenione na rynku instrumenty zadłużeniowe, a co za tym idzie najbardziej dostępne, nawet z perspektywy osób mało i średnio zarabiających. Nie musisz zarabiać ogromnych pieniędzy, aby udoskonalić kredytem gotówkowym bieżącą konsumpcję. I w tym tkwi właśnie największa opłacalność kredytu gotówkowego. Przy niewielkich dochodach miesięcznych niezwykle trudno zaoszczędzić, ponieważ praktycznie cały kapitał wydajesz na bieżące potrzeby. Kredyt gotówkowy jest w stanie natomiast podnieść skalę wydatków do dość dużego poziomu i np. pomóc w finansowaniu remontu, większego promocyjnego zakupu, dłuższego leczenia. Niskie raty kredytu gotówkowego rozłożonego kilka lub kilkanaście lat w zależności od potrzeb zachęcają wielu pożyczkobiorców do sięgania po ten instrument. Coraz częściej kredyty gotówkowe udziela się bezpośrednio na rachunek osobisty w banku klienta, co pozwala na bardzo szybkie dysponowanie gotówką. Wystarczy raz przejść proces formalny w konkretnej instytucji finansowej, aby korzystać z zalet kredytu gotówkowego przez dłuższy czas. Warto zatem dokładnie analizować oferty banków i parabanków oraz unikać nieodpowiedzialnych pośredników. Nieopłacalni pośrednicy znajdują się najczęściej na listach ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego. Dzięki tej informacji znacznie lepiej podejdziesz do analizy ofert pożyczek krótkoterminowych. Rynek kredytowy nie jest niebezpieczny pod warunkiem właściwego podejścia do oceny własnych możliwości spłaty. Otoczenie gospodarcze bywa zmienne, dlatego należy się zabezpieczać ekonomicznie.

Gdzie tkwi ostatecznie opłacalność kredytu gotówkowego?

Wyrobiona historia kredytowa w banku detalicznym lub parabanku w wielu przypadkach ratuje płynność budżetu gospodarstwa domowego. Kredyt gotówkowy posiada największą opłacalność u lojalnych kredytobiorców, którzy rozumieją aspekt budowania pozytywnego wizerunku w oczach kredytodawcy. Zastanów się nad wskazaniami z artykułu, a być może przydadzą się w kreowaniu przyszłości ekonomicznej.