Jak dzielimy karty płatnicze?

money

Karty płatnicze można podzielić ze względu na to jaka jest ich technologia zapisu. W podziale tym można wyróżnić karty wypukłe, magnetyczne, z układem elektronicznym, karty zbliżeniowe oraz karty wirtualne. W przypadku kart wypukłych, embosowanych na karcie znajdują się informacje o tym kto jest ich posiadaczem, jaki jest numer karty, a także do kiedy ta karta jest ważna. Informacje te są w specjalny sposób wytłoczone na karcie. Przeważnie taka karta posiada albo chip, albo pasek magnetyczny. Dzięki temu, że litery są wypukłe można używać kart w imprinterach. Dzięki temu mamy możliwość wykonywania transakcji manualnych bez użycia żadnego urządzenia elektronicznego. Karty magnetyczne jak sama nazwa wskazuje mają pasek magnetyczny, który pełni funkcję nośnika informacji. Na nich zapisuje się informacje, dzięki którym mamy możliwość wykonać konkretną transakcję. Musi tam znaleźć się numer karty i data ważności. Karta magnetyczna wymaga numeru PIN, jaki trzeba wprowadzić, aby transakcja mogła zostać uwierzytelniona.

Karty z układem elektrycznym bardziej znane są jako karty chipowe. Ich zaletą jest to, że są one o wiele bezpieczniejsze niż karty z paskiem magnetycznym. W podziale biorącym pod uwagę technologię zapisu można wyróżnić karty zbliżeniowe. Taka karta posiada układ elektroniczny, ale nie tylko. Dodatkowo znajduje się w niej specjalna antenka, dzięki której można w szybszy, bezdotykowy sposób przeprowadzić daną transakcję. Jeżeli transakcja jest do pięćdziesięciu złotych nie ma konieczności potwierdzenie jak PIN. Wystarczy zbliżyć kartę do czytnika. Mamy obecnie dwa systemy kart zbliżeniowych. Są nimi karty Visa payWave i karty MasterCard PayPass. Co ciekawsze taka funkcja karty może być umieszczona nie tylko na karcie, ale też w zegarku, czy też w telefonie komórkowym. Karty wirtualne są tylko karta zarejestrowanymi w systemie rozliczeniowym. Mają one numer, ale nie mają fizycznej postaci. Nie służą do wykonywania transakcji w bankomatach, a jedynie za ich pomocą można wykonywać transakcje card not present. Za ich pomocą można płacić miedzy innymi za zakupy dokonywane w internecie.

Podział kart ze względu na zasięg na jakim mogą funkcjonować.

W podziale tym wyróżnia się dwa rodzaje kart płatniczych: karty lokalne i międzynarodowe. W przypadku kart lokalnych transakcje jakich można dokonywać za ich pomocą mogą być wykonywane tylko i wyłącznie na terenie kraju, w których znajduje się siedziba wydawcy karty. Jeżeli mamy kartę lokalną wydaną przez bank mający siedzibę w Polsce, tylko na terenie Polski możemy z tej karty korzystać. Można za to skorzystać z niej w każdym mieście i w każdym innym miejscu, gdzie tylko znajdziemy nasz bank lub jakikolwiek bankomat. W przypadku kart międzynarodowych transakcje można wykonywać nie tylko na terenie kraju, w którym znajduje się siedziba wydawcy karty, ale też w każdym bankomacie z logo karty na skalę międzynarodową. Można dzięki takiej karcie płacić za zakupy w każdym miejscy, gdzie pojedziemy na wakacje, czy też na zakupy.

Karty płatnicze można podzielić jeszcze na jedną grupę biorąc pod uwagę jej użytkowników. W podziale tym wyróżniamy klientów indywidualnych. Są również karty firmowe przeznaczone dla klientów instytucjonalnych. Ostatnią grupę stanowią karty na okaziciela. Te ostatnie wiążą się z niektórymi kartami przedpłacowymi. Jak widać kart płatniczych jest naprawdę bardzo dużo. Wiele z nich nie jest nam znanych, ale są i takie karty płatnicze jakie można znaleźć w każdym portfelu zarówno damskim jak i męskim.