Istotne różnice między kredytem a pożyczką.

komputer

Jeśli chodzi o kredyt i pożyczkę to właśnie te dwa terminy to można je zamiennie używać. Biorąc pod uwagę formalny punkt widzenia występować mogą istotne różnice. Kredyt i pożyczka dotyczy zaciągnięcia długu. Z tego powodu dość często uda się stosować te dwa pojęcia w taki sam sposób.

Biorąc pod uwagę kredyt to należy powiedzieć o tym iż on jest w sposób specjalny przeznaczony tylko dla banków. Zgodnie z prawem bankowym, art. 5 może oznaczać iż udzielenie kredytu stanowi czynność bankową. W tej kwestii należy powiedzieć o różnym szeregu konsekwencji. Dotyczy to oczywiście tych prawnych oraz ekonomicznych. Powołując się o art. 69 umowa kredytu należy zawrzeć na piśmie. Umowa kredyt będzie zawierać następujące elementy: kwota kredytu, termin spłaty kredytu, wielkość oprocentowania wraz z warunkami oraz wysokością prowizji. Niezbędne jest tutaj precyzyjne zdefiniowanie celu kredytu. Pożyczka oznacza oczywiście szersze pojęcie. Pożyczkodawca oznacza nie tyko instytucje, ale również osobę fizyczną. Jedyny warunek jaki tutaj winien być spełniony dotyczy tego iż kwota nie może być należną do osób trzecich. Najbardziej podstawowe regulacje uda się odnaleźć w Kodeksie Cywilnym. Biorąc pod uwagę zasady na jakich uda się uzyskać pożyczkę dotyczą luźnego systemu. Istotna różnica jaka dotyczy kredytu stanowi to, że pożyczone pieniądze mogą bez większych problemów zostać wydane w sposób dowolny. Niskie kwoty pożyczki nie muszą wymagać jedynie podpisu. Zasady jakie mogą tutaj występować dotyczą przede wszystkim ustaleń pomiędzy pożyczkobiorcą oraz pożyczkodawcą. Jeśli chodzi o większe kwoty to istotne jest to, aby spisać umowę. Zasady jakie tutaj będą występować dotyczą jedynie pożyczkodawcy oraz pożyczkobiorcy.

Najbardziej widoczne różnice w tym przypadku będą oczywiście dotyczyć kilku najbardziej istotnych elementów. Warto w tej kwestii powiedzieć o cenie(kosztach), rodzaju umowy, przeznaczeniu oraz tego kto może ją udzielać. Kredyt będzie pobierany w formie prowizji oraz odsetek jakie można zdefiniować w umowie. Pożyczka w tym przypadku będzie nieodpłatna. Co do regulacji prawnych warto przyznać, że kredyt określa prawo bankowe. Pożyczka w tym przypadku dotyczy przede wszystkim kodeksu cywilnego.