Jak dobrze podejść do podpisywania umowy kredytowej?

bilon

Podpisanie umowy kredytowej wiąże się z kilkoma formalnościami. Kredytobiorcy coraz lepiej poruszają się na rynku kredytowym, ale jeszcze brakuje rozeznania, co do praktycznej formy kontaktu z doradcą finansowym. W artykule poznasz najważniejsze etapy podpisywania umowy kredytowej. Dzięki temu nie będziesz miał żadnych problemów z pozytywnym zakończeniem wymaganych procedur.

Kluczowe etapy podpisania umowy kredytowej w krajowych instytucjach finansowych

Jak składa się wniosek kredytowy? Obecnie masz do dyspozycji trzy drogi, a mianowicie stacjonarną, telefoniczną i kanał multimedialny. Ten ostatni jest zdecydowanie najpopularniejszy. Oddziały stacjonarne wielu firm pożyczkowych to już niszowa sprawa ze względu na potrzebę ograniczenia kosztów prowadzenia działalności. Przy stacjonarnym składaniu wniosku możesz się spodziewać dodatkowych pytań od doradcy kredytowego, a to w wielu przypadkach problem. A zatem znacznie łatwiej jest wysłać standaryzowany wniosek online, a później odpowiadać na dodatkowe pytania zdalnie niż narażać się na bezpośredni kontakt ze specjalistą branżowym. Kredytodawca chce najczęściej wiedzieć, jakie masz faktyczne możliwości ekonomiczne. Co to oznacza? Bank sprawdzi różnicę pomiędzy realnymi dochodami, a kosztami utrzymania gospodarstwa domowego. Do monitorowania kosztów utrzymania gospodarstwa domowego podchodzi się dwojako. Pierwszy sposób to pytanie kredytobiorcy o takie dane (mniej więcej). Druga opcja to podstawianie wyników Głównego Urzędu Statystycznego. Większość kredytodawców po uwagach Komisji Nadzoru Finansowego wykorzystuje w pracy właśnie tabele GUS, co zapewnia bardzo dobrą optymalizację umów i zwiększa wiarygodność współpracy. Jeszcze kilka lat temu większość klientów instytucji finansowych zaniżała koszty utrzymania gospodarstwa domowego, co prowadziło do dużych wpadek ekonomicznych, nawet przy niewielkich wahaniach stóp procentowych, czy innych zmiennych kosztów umowy kredytowej.

Potwierdzenie dochodu obowiązkowe dla każdego kredytobiorcy

Poza tym musisz obowiązkowo potwierdzić dochód gospodarstwa domowego. Dochód potwierdzasz z prowadzonej działalności gospodarczej, a także z umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło. W biznesie chodzi o dochód, a nie przychód. Często nawet przy bardzo dużym przychodzie dochody są niewielkie, a to uniemożliwia normalne pozyskanie kredytu gotówkowego. Teraz powinieneś już właściwie poruszać się w branży kredytów gotówkowych. Czy uważasz, że procedury kredytowe w kraju charakteryzują się nadmiernym skomplikowaniem, czy raczej normalnym podejściem?