BIG – dlaczego nie należy mylić go z BIK?

credit

Każdy, kto choć raz miał do czynienia z zaciąganiem kredytów bankowych ,słyszał pewnie o BIK. Biuro Informacji Kredytowej (bo to oznacza ten skrót), jest instytucją, której zadaniem jest weryfikowanie zdolności kredytowej Klienta, na podstawie informacji przekazywanych przez inne banki i firmy pożyczkowe. Niestety, mało kto słyszał również o BIG. Instytucja ta działa co prawda podobnie jak jej "kredytowy" odpowiednik, ale zajmuje się zupełnie innymi rodzajami zobowiązań.

BIG – co to znaczy i kto się w nim pojawia?

Skrót BIG oznacza Biuro Informacji Gospodarczej. Jest to instytucja, która współpracuje z wieloma przedsiębiorcami i innymi podmiotami, zajmującymi się dostawą poszczególnych dóbr i usług. Zbiera ona informacje na temat potencjalnych dłużników, którzy nie uiścili opłaty za usługi, bądź produkty, albo też nie opłacili w terminie swoich rachunków. Informacje przekazywane przez BIG są bardzo istotne z punktu widzenia banków, gdyż dzięki nim można częściowo zweryfikować zdolność kredytową wybranego Klienta. Zapisy w Biurze Informacji Gospodarczej dotyczą wyłącznie dłużników, co oznacza, że co do zasady nie można mieć pozytywnej historii w tej instytucji. Brak jakichkolwiek wpisów w BIG oznacza, że dany Wnioskodawca nie ma żadnych zaległości ani wobec dostawców usług (prąd, gaz, woda, Internet), ani też w kontekście ewentualnych kontrahentów. Informacje przekazywane przez BIG mogą być bardzo istotne zwłaszcza w kontekście kredytów firmowych, udzielanych konkretnym przedsiębiorstwom.

Czy w BIG jest się na zawsze?

Oczywiście zapisy w BIG można wykreślić, chociażby poprzez terminową spłatę wszystkich bieżących zobowiązań. Jeśli dług istnieje – a co za tym istnieje również zapis w BIG – można go wykreślić poprzez spłatę wszystkich istniejących zobowiązań, naturalnie wraz z zaległymi odsetkami. Niemniej należy pamiętać, że Biuro Informacji Gospodarczej nie aktualizuje we własnym zakresie jakichkolwiek zapisów dotyczących poszczególnych osób. Wręcz przeciwnie – są do tego zobligowani ewentualni wierzyciele, którzy (przynajmniej w teorii) powinni wspomniany dług wykreślić z rejestru. Niestety jak łatwo się domyślić, nie jest regułą. Dlatego przed zaciągnięciem kredytu warto sprawdzić w BIG, czy nie jesteśmy dłużnikami jakiegokolwiek podmiotu zewnętrznego. Jeśli tak jest (a zobowiązanie zostału uiszczone) należy tą sprawę dokładnie wyjaśnić w obecności wierzyciela, bądź jego przedstawiciela.

BIG a zdolność kredytowa

Wiele osób myli zapisy w BIG ze zdolnością kredytową. Faktycznie, obydwa pojęcia nie mają ze sobą zbyt dużo wspólnego. Zdolność kredytowa jest czynnikiem, który określa zdolność do utrzymania płynności finansowej, przy obciążeniu dodatkowymi wydatkami w postaci rat kredytu. Z kolei zapisy w BIG nie wpływają na kwotową zdolność potencjalnego kredytobiorcy. Oznaczają one jedynie, że Klient banku jest nierzetelny i tym samym niewypłacalny. Zapis taki nie tylko odstraszy ewentualnego wierzyciela od udzielenia kredytu (bądź pożyczki), ale też może skutecznie utrudnić współpracę z kontrahentami, np. w trakcie prowadzenia własnej działalności biznesowej.

Podsumowując, zapisy gromadzone w Biurze Informacji Gospodarczej nie mają znaczenia wyłącznie dla banku. Jest to informacja również dla potencjalnych kontrahentów danego podmiotu, lub osoby fizycznej. Należy też pamiętać, że monitorowanie naszej historii w BIG należy wyłącznie do nas. W przeciwnym razie, możemy – calkiem niesłusznie – zostać potraktowani jako osoby nierzetelne i nieuczciwe, które nie będą miały szans na upragniony kredyt.