Kredyt samochodowy w ujęciu punktów procentowych

karta

Kredyty samochodowe to dość specyficzne formy zobowiązań bankowych, których model kredytowania i spłaty przypomina w pewnym stopniu kredyt hipoteczny. W obydwu przypadkach mamy bowiem do czynienia z wkładem własnym i zabezpieczeniem. Różnica polega na tym, że zabezpieczenie to – w zależności od rodzaju kredytu – może mieć różną formę. Szczególną cechą kredytów samochodowych jest ich niski koszt. Co ciekawe, zależy on od tego, czy zaciągamy je na auta używane, czy też na nowe.

Słów kilka o wkładzie własnym

Istotną częścią kredytu samochodowego jest wkład własny, zobacz najlepsze opcje na 17bankow.com/kredyty-samochodowe. Są to po prostu środki własne Kredytobiorcy, które ten inwestuje w zakupiony samochód. Mówiąc prościej – suma wkładu własnego i kwoty kredytowania da nam pełną kwotę, za którą chcemy kupić samochód. Wysokość wkładu własnego jest zależna od wielu różnych czynników. Jednym z nich jest rodzaj auta, które chcemy zakupić. Jeśli jest to auto nowe (najlepiej od dealera) to łączna wysokość wkładu własnego nie powinna przekroczyć 20 procent. Co ciekawe, w przypadku niektórych banków istnieje możliwość zaciągnięcia takiego zobowiązania nawet z 10 procentowym wkładem własnym. Niestety w przypadku zakupu pojazdów używanych, wartość wkładu istotnie wzrasta. Im samochód jest starszy, tym wkład ten będzie wyższy. W niektórych przypadkach jego wartość może wzrosnąć nawet do 40 procent!

Oprocentowanie – mała rzecz a cieszy!

Na cenę kredytu samochodowego ma wpływ również jego oprocentowanie. Wartość ta jest określona przez bank i zależy – podobnie jak wkład własny – od wielu różnych czynników. Również i tutaj bardzo ważny jest wiek auta. Jeśli auto było już wcześniej używane, wartość oprocentowania może wzrosnąć nawet o 1 – 2 punkty procentowe. Teoretycznie nie jest to dużo, ale w przeliczeniu na nawet kilkunastoletni okres kredytowania, może się to przełożyć na istotny wzrost wydatków. Wyższe oprocentowanie bierze się stąd, że – z punktu widzenia banku – kredytowanie zakupu auta użytkowanego jest po prostu większym ryzykiem. Oczywistym jest więc, że w ten sposób (poprzez wyższe oprocentowanie i wyższy wkład własny) bank będzie chciał pokryć część powstałego w ten sposób ryzyka.

Co ma wpływ na koszty kredytu?

Ta sama zasada dotyczy wielu innych kwestii. Wyższe koszty kredytu samochodowego poniosą osoby, które:

  • zarabiają mniej od majętniejszych Kredytobiorców, którzy dzięki wyższej zdolności kredytowej będą – z punktu widzenia banku – bardziej wiarygodnymi Klientami,
  • kredytują zakup samochodu o mniejszej wartości, który (w przypadku przeniesienia własności na bank) będzie łatwiej sprzedać osobom trzecim w ramach zwrotu pożyczonych pieniędzy,
  • pracują w niektórych zawodach; jeśli jesteś specjalistą (np. lekarzem, prawnikiem) masz większe szanse na zaciągnięcie korzystnego zobowiązania bankowego, w tym kredytu samochodowego,
  • wcześniej notowały opóźnienia w spłacie kredytu, przez co są mniej wiarygodne w oczach banku (zwłaszcza, jeśli opóźnienia te zostały wcześniej zarejestrowane przez BIK).

Jednym słowem, znacznie mniej zapłacą te osoby, których zdolność kredytowa jest relatywnie wysoka. W przypadku pozostałych Klientów koszt takiego zobowiązania będzie ustanawiany indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi w banku procedurami.

Podsumowanie

Wysokość kosztów kredytu samochodowego jest zależna od wielu czynników. Jednym z najważniejszych z nich jest stan techniczny i wiek auta. To od niego zależy oprocentowanie kredytu, jego wkład własny i – potrącana przez Kredytodawcę – prowizja bankowa. Każdy Kredytodawca powinien mieć to na uwadze przy planowaniu takiej inwestycji.